Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2018/2077(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0352/2018

Textos apresentados :

A8-0352/2018

Debates :

PV 15/11/2018 - 2
CRE 15/11/2018 - 2

Votação :

PV 15/11/2018 - 5.7
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2018)0464

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 15 de Novembro de 2018 - Estrasburgo Edição revista

6.2. Prestação de cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
Vídeo das intervenções
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, pečovatelské služby jsou přirozeně doménou žen, a proto také zpráva, kterou jsme přijali na úrovni Evropského parlamentu, byla nazírána zejména z pohledu žen, které pracují v pečovatelských službách. Bohužel během hlasování se nepodařilo prosadit důležité pozměňovací návrhy a vypustit některá ustanovení, která jsou v této zprávě opravdu zavádějící a narušují subsidiaritu pravomocí členských zemí. Například považuji za naprosto nevhodné, aby na evropské úrovni byla prováděna regulace a kontrola kvality pečovatelských služeb, aby byl na evropské úrovni stanoven právní rámec pečovatelské profese. Je mi tedy líto, že jsem nemohla tuto zprávu podpořit a zdržela jsem se.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Mr President, the employment rate for women is 12% lower than for men. One in four people in the EU lives at risk of poverty and over half of them are women. The main reason is the difficulties that arise when families have children or when they have to care for elderly or disabled persons. Those difficulties are due to the shocking lack of public care infrastructure and the persistent gender-based division of labour. It’s high time that the Member States address this situation. It is actually 2018, even though not everybody has realised it.

I urge Member States to develop paternity leave, to step up efforts to provide good care for children, the elderly and disabled people, and to ensure equal opportunities for women and men regarding participation in the labour market. That’s why I voted for this report.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Po raz kolejny zostało udowodnione na tej sali, że karta do głosowania w rękach socjalisty jest bardziej niebezpieczna niż brzytwa w rękach dziecka. Ludzie, którzy z jednej strony mówią, że potrzebujemy więcej lepszej opieki, więcej usług opiekuńczych, jednocześnie mówią, że należy je sformalizować i opodatkować. A przecież jak coś opodatkujemy, to będziemy mieli tego mniej, a nie więcej. Jeśli do tej pory płaciliśmy opiekunce sto złotych, to teraz będziemy musieli zapłacić drugie sto na dodatkowe opłaty i podatki dla państwa. Więc albo opiekunka dostanie mniej, albo my będzie musieli zarobić więcej, żeby to wszystko spłacić. Z jakiegoś powodu ci sami ludzie, którzy wierzą, że mandaty na drodze za szybką jazdę zniechęcą ludzi do szybkiej jazdy, nie rozumieją tego, że mandaty w postaci podatków za pracę zniechęcą ludzi do pracy. Przecież to tylko nazwą się różni, a działa dokładnie tak samo. Jeśli chcemy mieć mniej pracy, mniej usług, to dawajmy ludziom mandaty i nazywajmy je podatkami i w ten sposób osiągniemy niespotykany dotąd dobrobyt.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Pán predsedajúci, aj keď sa každoročne venujeme postaveniu žien a dievčat v rodovej rovnosti, výsledky, ktoré v EÚ dosahujeme, sú nedostatočné. V tejto širokospektrálnej činnosti služieb starostlivosti chcem upriamiť pozornosť na nedostatočnosť verejných služieb, ktoré vysokými nákladmi majú negatívny vplyv na deti z rodín s nízkymi príjmami a znevýhodňujú nielen deti od raného veku, ale aj rodičov, hlavne matku, v jej začlenení do aktívneho pracovného života. Preto musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby hlavne v národných programoch dominovali opatrenia na primeranú odmenu v týchto službách. Členské štáty musia prehodnotiť túto oblasť, v ktorej sú zaradené predovšetkým ženy, ako voľbu ich kariéry. Na druhej strane vítam úsilie, ktoré by zaviazalo Komisiu vytvoriť právny rámec pre minimálne normy pre pracovníkov v odvetví starostlivosti o odkázaných. Aby sa primerane investovalo do dobrých životných podmienok osôb, ktoré tieto služby poskytujú, do dobrého vzdelávania týchto ľudí, aby sa neustále vytvárali dobré životné podmienky pre opatrované osoby. Všetka táto činnosť leží na pleciach žien a to je tá podstata: dostať odmeňovanie za prácu na takú úroveň, aby sa čím skôr zotreli 16 % rozdiely v odmeňovaní a 40 % rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Pán predsedajúci, text spravodajkyne Pietikäinen potvrdzuje mnohé veci, na ktoré som dlhodobo upozorňovala. Niektoré z navrhnutých opatrení by si vyžadovali dlhšiu diskusiu, mnohé by však mohli byť cenným zdrojom inšpirácie pre členské štáty. Sem patrí napríklad návrh, aby sa obdobie výkonu neplatenej starostlivosti započítalo tým, ktorí ju vykonávajú, do odpracovaných rokov pri nároku na dôchodok. Úlohou Únie v sociálnej oblasti, pokiaľ ide o starostlivosť, by mala byť podpora členských štátov v tom, aby ich politiky rešpektovali a chránili ľudskú dôstojnosť. Žiaľ, tento dokument opakovane zachádza ďalej a žiada, aby tieto politiky Únia sama prijímala, aj keď na to nemá kompetencie. Aj preto som sa nakoniec pri záverečnom hlasovaní zdržala.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Pán predsedajúci, aj ja som sa pri tejto správe zdržal, hoci má viaceré dobré ohľady. Správa dobre poukazuje na to, že je potrebné zaoberať sa rozvojom dostupnosti a kvalitou služieb starostlivosti o občanov. Ale milujúcu starostlivosť rodinných príslušníkov nikdy nenahradia chladné kamenné domovy sociálnych služieb, aj keď sa tam bude naozaj dobre pracovať. Mali by sme preto podporovať rodiny pri tejto starostlivosti a dať im možnosť prijať vonkajšiu pomoc, ktorú mnohokrát aj naozaj potrebujú. Táto profesionálna pomoc musí byť finančne aj prakticky dostupná. Umiestňovanie do ústavov by malo nasledovať až po tom, keď sa domáca starostlivosť nezvládne. Musím však zdôrazniť, že pri ošetrovaní o ľudí majú ženy nezastupiteľnú úlohu. V istých prípadoch vie muž zastať rovnako túto službu. Ja sám som pôsobil ako ošetrovateľ a jeden z mojich troch synov je postihnutý. Ale treba povedať, že je nutné zachovať človeku odkázanému na tieto služby dôstojnosť a zobrať do úvahy pri tom rôzne faktory. Napríklad, nie je možné aby sme v mene rodovej rovnosti žiadali od mužov, napríklad synov, aby prebaľovali svoje choré a starnúce ženy matky, lebo sa budú naozaj zle cítiť.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Thank you, Mr President, Friedrich Hayek observed that there is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal. The first, he said, is the precondition for a free society; the second leads to servitude.

It is the case that government assistance can free up people’s time. If the state decided to offer me someone to wash the dishes and do the housework for me without my having to do it, I would have more time to work. That’s true for all of us, it doesn’t become more or less true when you have children at home.

There is an argument, and various regimes down the years – some savoury and some not – have made the argument that the state should be philoprogenitive; that we should be encouraging people to have babies through the tax system. Fine, if that’s the argument you want to make, let’s make it honestly and openly, but let’s not pretend that it is an issue of gender equality.

 
Última actualização: 11 de Abril de 2023Aviso legal - Política de privacidade