Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - СтрасбургНеокончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (разискване)
 3.Лаймска болест (борелиоза) (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници
  4.2.Положението с правата на човека в Куба
  4.3.Положението с правата на човека в Бангладеш
 5.Време за гласуване
  5.1.Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (гласуване)
  5.2.Положението с правата на човека в Куба (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (гласуване)
  5.3.Положението с правата на човека в Бангладеш (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (гласуване)
  5.4.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (гласуване)
  5.5.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (гласуване)
  5.6.Устойчиви органични замърсители (A8-0336/2018 - Julie Girling) (гласуване)
  5.7.Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  5.8.Лаймска болест (борелиоза) (B8-0514/2018) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
  6.2.Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
  6.3.Лаймска болест (борелиоза) (B8-0514/2018)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Действия, предприети във връзка с искането за снемане на имунитет: вж. протокола
 11.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (разискване)
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Петиции: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
Разисквания
Неокончателна версия (488 kb)
 
Разисквания
Неокончателна версия (2418 kb)
Последно осъвременяване: 26 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност