Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - ŠtrasburkPředběžné znění
 1.Zahájení zasedání
 2.Pečovatelské služby v EU pro větší rovnost žen a mužů (rozprava)
 3.Lymská borelióza (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Vietnam, zejména situace politických vězňů
  4.2.Situace v oblasti lidských práv na Kubě
  4.3.Situace v oblasti lidských práv v Bangladéši
 5.Hlasování
  5.1.Vietnam, zejména situace politických vězňů (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (hlasování)
  5.2.Situace v oblasti lidských práv na Kubě (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (hlasování)
  5.3.Situace v oblasti lidských práv v Bangladéši (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (hlasování)
  5.4.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (hlasování)
  5.5.Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (hlasování)
  5.6.Perzistentní organické znečišťující látky (A8-0336/2018 - Julie Girling) (hlasování)
  5.7.Pečovatelské služby v EU pro větší rovnost žen a mužů (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  5.8.Lymská borelióza (B8-0514/2018) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
  6.2.Pečovatelské služby v EU pro větší rovnost žen a mužů (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
  6.3.Lymská borelióza (B8-0514/2018)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Další postup na základě žádosti o zbavení imunity: viz zápis
 11.Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (rozprava)
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Petice: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Ukončení zasedání
 18.Přerušení zasedání
Rozpravy
Předběžné znění (488 kb)
 
Rozpravy
Předběžné znění (2418 kb)
Poslední aktualizace: 26. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí