Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 15. november 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (forhandling)
 3.Lymes sygdom (borreliose) (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger
  4.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba
  4.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh
 5.Afstemningstid
  5.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (afstemning)
  5.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (afstemning)
  5.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (afstemning)
  5.4.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (afstemning)
  5.5.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (afstemning)
  5.6.Persistente organiske miljøgifte (A8-0336/2018 - Julie Girling) (afstemning)
  5.7.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  5.8.Lymes sygdom (borreliose) (B8-0514/2018) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
  6.2.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
  6.3.Lymes sygdom (borreliose) (B8-0514/2018)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Andragender (jf. protokollen)
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (488 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2416 kb)
Seneste opdatering: 11. april 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik