Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 15 november 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (debat)
 3.Ziekte van Lyme (borreliose) (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen
  4.2.De mensenrechtensituatie in Cuba
  4.3.De mensenrechtensituatie in Bangladesh
 5.Stemmingen
  5.1.Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (stemming)
  5.2.De mensenrechtensituatie in Cuba (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (stemming)
  5.3.De mensenrechtensituatie in Bangladesh (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (stemming)
  5.4.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (stemming)
  5.5.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (stemming)
  5.6.Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) (stemming)
  5.7.Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (stemming)
  5.8.Ziekte van Lyme (borreliose) (B8-0514/2018) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
  6.2.Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
  6.3.Ziekte van Lyme (borreliose) (B8-0514/2018)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg: zie notulen
 11.De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzoekschriften: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (488 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2416 kb)
Laatst bijgewerkt op: 11 april 2023Juridische mededeling - Privacybeleid