Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 15. novembra 2018 - ŠtrasburgPrechodná verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava)
 3.Lymská choroba (borelióza) (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov
  4.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube
  4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši
 5.Hlasovanie
  5.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov (B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018, RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018) (hlasovanie)
  5.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018) (hlasovanie)
  5.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018) (hlasovanie)
  5.4.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (hlasovanie)
  5.5.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) (hlasovanie)
  5.6.Perzistentné organické látky (A8-0336/2018 - Julie Girling) (hlasovanie)
  5.7.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) (hlasovanie)
  5.8.Lymská choroba (borelióza) (B8-0514/2018) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
  6.2.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen)
  6.3.Lymská choroba (borelióza) (B8-0514/2018)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Opatrenia v nadväznosti na žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Prechodná verzia (488 kb)
 
Rozpravy
Prechodná verzia (2418 kb)
Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia