Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел Редактирана версия

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Последно осъвременяване: 5 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност