Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel Reviderad upplaga

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 5 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy