Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. november 2018 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 11.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Arbejdsplan
 17.Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid (forhandling)
 18.Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forhandling)
 19.Pakke for det indre marked (forhandling)
 20.WTO: vejen frem (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 22.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (forhandling)
 23.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (forhandling)
 24.Velkomstord
 25.Kommissionens 2018-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, (forhandling)
 26.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (forhandling)
 27.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (forhandling)
 28.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 31.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (704 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3660 kb)
Seneste opdatering: 5. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik