Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 28. november 2018 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 16.Tööplaan
 17.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga (arutelu)
 18.ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega (arutelu)
 19.Ühtse turu pakett (arutelu)
 20.WTO edasine tegevus (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 22.2018. aasta Serbia aruanne (arutelu)
 23.2018. aasta Kosovo aruanne (arutelu)
 24.Tervitus
 25.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 26.2018. aasta Albaania aruanne (arutelu)
 27.2018. aasta Montenegro aruanne (arutelu)
 28.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (704 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3660 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika