Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 28 listopada 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Porządek obrad
 17.Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (debata)
 18.Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (debata)
 19.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (debata)
 20.WTO: Przyszłe działania (debata)
 21.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 22.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (debata)
 23.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (debata)
 24.Powitanie
 25.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)
 26.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (debata)
 27.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (debata)
 28.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 31.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (704 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3660 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności