Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 28 november 2018 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 16.Arbetsplan
 17.Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (debatt)
 18.Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet (debatt)
 19.Inremarknadspaketet (debatt)
 20.WTO: vägen framåt (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 22.Rapport för 2018 om Serbien (debatt)
 23.Rapport för 2018 om Kosovo (debatt)
 24.Välkomsthälsning
 25.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 26.Rapport för 2018 om Albanien (debatt)
 27.Rapport för 2018 om Montenegro (debatt)
 28.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 31.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (704 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3660 kb)
Senaste uppdatering: 5 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy