Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel Reviderad upplaga

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 23 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy