Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 4.Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 5.Положението на жените с увреждания (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)
  8.2.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  8.3.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (гласуване)
  8.4.Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн (A8-0376/2018 - David Martin) (гласуване)
  8.5.Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  8.7.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (гласуване)
  8.8.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (гласуване)
  8.9.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат (B8-0548/2018) (гласуване)
  8.10.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (гласуване)
  8.11.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (B8-0546/2018) (гласуване)
  8.12.СТО: бъдещи перспективи (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (гласуване)
  8.13.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (A8-0331/2018 - David McAllister) (гласуване)
  8.14.Доклад от 2018 г. относно Косово (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (гласуване)
  8.15.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (гласуване)
  8.16.Доклад от 2018 г. относно Албания (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (гласуване)
  8.17.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (гласуване)
  8.18.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (гласуване)
  8.19.Положението на жените с увреждания (B8-0547/2018) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (B8-0546/2018)
  9.3.СТО: бъдещи перспективи (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Доклад от 2018 г. относно Косово (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Доклад от 2018 г. относно Албания (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Положението на жените с увреждания (B8-0547/2018)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (517 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2664 kb)
Последно осъвременяване: 23 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност