Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 4.Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci (rozprava)
 5.Situace zdravotně postižených žen (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (hlasování)
  8.2.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  8.3.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hlasování)
  8.4.Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy (A8-0376/2018 - David Martin) (hlasování)
  8.5.Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  8.7.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasování)
  8.8.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (hlasování)
  8.9.Námitka podle článku 106: dichroman sodný (B8-0548/2018) (hlasování)
  8.10.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (hlasování)
  8.11.Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (B8-0546/2018) (hlasování)
  8.12.Světová obchodní organizace: další postup (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (hlasování)
  8.13.Zpráva o Srbsku za rok 2018 (A8-0331/2018 - David McAllister) (hlasování)
  8.14.Zpráva o Kosovu za rok 2018 (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (hlasování)
  8.15.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (hlasování)
  8.16.Zpráva o Albánii za rok 2018 (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (hlasování)
  8.17.Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (hlasování)
  8.18.Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (hlasování)
  8.19.Situace zdravotně postižených žen (B8-0547/2018) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (B8-0546/2018)
  9.3.Světová obchodní organizace: další postup (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Zpráva o Srbsku za rok 2018 (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Zpráva o Kosovu za rok 2018 (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Zpráva o Albánii za rok 2018 (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Situace zdravotně postižených žen (B8-0547/2018)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 14.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 15.Ukončení zasedání
 16.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (517 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2664 kb)
Poslední aktualizace: 23. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí