Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 29. november 2018 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 4.Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (forhandling)
 5.Handicappede kvinders situation (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (afstemning)
  8.2.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  8.3.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (afstemning)
  8.4.Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene (A8-0376/2018 - David Martin) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  8.7.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (afstemning)
  8.8.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (afstemning)
  8.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat (B8-0548/2018) (afstemning)
  8.10.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (afstemning)
  8.11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (B8-0546/2018) (afstemning)
  8.12.WTO: vejen frem (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (afstemning)
  8.13.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (A8-0331/2018 - David McAllister) (afstemning)
  8.14.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (afstemning)
  8.15.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (afstemning)
  8.16.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (afstemning)
  8.17.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (afstemning)
  8.18.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (afstemning)
  8.19.Handicappede kvinders situation (B8-0547/2018) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: vejen frem (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Handicappede kvinders situation (B8-0547/2018)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (517 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2664 kb)
Seneste opdatering: 23. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik