Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 4.Η προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του Μαρακές που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Δεκεμβρίου σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 5.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  8.2.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  8.3.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
  8.4.Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού (A8-0376/2018 - David Martin) (ψηφοφορία)
  8.5.Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  8.7.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  8.8.Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (ψηφοφορία)
  8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Διχρωμικό νάτριο (B8-0548/2018) (ψηφοφορία)
  8.10.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (ψηφοφορία)
  8.11.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (B8-0546/2018) (ψηφοφορία)
  8.12.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  8.13.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (A8-0331/2018 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  8.14.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  8.15.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (ψηφοφορία)
  8.16.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  8.17.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  8.18.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (ψηφοφορία)
  8.19.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (B8-0547/2018) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (B8-0546/2018)
  9.3.ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Έκθεση του 2018 για την Αλβανία (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (B8-0547/2018)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (517 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2664 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου