Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 29. november 2018 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine (arutelu)
 4.Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal (arutelu)
 5.Puuetega naiste olukord (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  8.1.Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (hääletus)
  8.2.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  8.3.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hääletus)
  8.4.Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (A8-0376/2018 - David Martin) (hääletus)
  8.5.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  8.7.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hääletus)
  8.8.Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (hääletus)
  8.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat (B8-0548/2018) (hääletus)
  8.10.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (hääletus)
  8.11.Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (B8-0546/2018) (hääletus)
  8.12.WTO edasine tegevus (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (hääletus)
  8.13.2018. aasta Serbia aruanne (A8-0331/2018 - David McAllister) (hääletus)
  8.14.2018. aasta Kosovo aruanne (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (hääletus)
  8.15.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (hääletus)
  8.16.2018. aasta Albaania aruanne (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (hääletus)
  8.17.2018. aasta Montenegro aruanne (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (hääletus)
  8.18.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (hääletus)
  8.19.Puuetega naiste olukord (B8-0547/2018) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (B8-0546/2018)
  9.3.WTO edasine tegevus (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.2018. aasta Serbia aruanne (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.2018. aasta Kosovo aruanne (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.2018. aasta Albaania aruanne (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.2018. aasta Montenegro aruanne (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Puuetega naiste olukord (B8-0547/2018)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (517 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2664 kb)
Viimane päevakajastamine: 23. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika