Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2."Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (debates)
 4.Gatavošanās Marrākešas starpvaldību konferencei 10. un 11. decembrī par ANO globālo paktu par migrāciju (debates)
 5.Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (balsošana)
  8.2.Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  8.3.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušās summas atkārtota atvēlēšana (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (balsošana)
  8.4.Samoa pievienošanās ES un Klusā okeāna valstu partnerattiecību pagaidu nolīgumam (A8-0376/2018 - David Martin) (balsošana)
  8.5.Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana amatā (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  8.7.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (balsošana)
  8.8.Kopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (balsošana)
  8.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: nātrija dihromāts (B8-0548/2018) (balsošana)
  8.10."Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (balsošana)
  8.11.Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos (B8-0546/2018) (balsošana)
  8.12.Turpmāka PTO darbība (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (balsošana)
  8.13.2018. gada ziņojums par Serbiju (A8-0331/2018 - David McAllister) (balsošana)
  8.14.2018. gada ziņojums par Kosovu (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (balsošana)
  8.15.2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (balsošana)
  8.16.2018. gada ziņojums par Albāniju (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (balsošana)
  8.17.2018. gada ziņojums par Melnkalni (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (balsošana)
  8.18.Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (balsošana)
  8.19.Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis (B8-0547/2018) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1."Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos (B8-0546/2018)
  9.3.Turpmāka PTO darbība (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.2018. gada ziņojums par Serbiju (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.2018. gada ziņojums par Kosovu (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.2018. gada ziņojums par Albāniju (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.2018. gada ziņojums par Melnkalni (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis (B8-0547/2018)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 14.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 15.Sēdes slēgšana
 16.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (517 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2664 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika