Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 29 november 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.De terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (debat)
 4.De voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
 5.De situatie van vrouwen met een handicap (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  8.1.Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (stemming)
  8.2.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
  8.3.Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (stemming)
  8.4.De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan (A8-0376/2018 - David Martin) (stemming)
  8.5.Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  8.7.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (stemming)
  8.8.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (stemming)
  8.9.Bezwaar op grond van artikel 106: natriumdichromaat (B8-0548/2018) (stemming)
  8.10.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (stemming)
  8.11.De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (B8-0546/2018) (stemming)
  8.12.WTO: de weg vooruit (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (stemming)
  8.13.Verslag 2018 over Servië (A8-0331/2018 - David McAllister) (stemming)
  8.14.Verslag 2018 over Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (stemming)
  8.15.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (stemming)
  8.16.Verslag 2018 over Albanië (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (stemming)
  8.17.Verslag 2018 over Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (stemming)
  8.18.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (stemming)
  8.19.De situatie van vrouwen met een handicap (B8-0547/2018) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: de weg vooruit (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Verslag 2018 over Servië (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Verslag 2018 over Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Verslag 2018 over Albanië (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Verslag 2018 over Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.De situatie van vrouwen met een handicap (B8-0547/2018)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (517 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2664 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid