Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 29. novembra 2018 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 4.Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra (rozprava)
 5.Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  8.2.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  8.3.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hlasovanie)
  8.4.Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi (A8-0376/2018 - David Martin) (hlasovanie)
  8.5.Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  8.7.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  8.8.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (hlasovanie)
  8.9.Námietka podľa článku 106: dichróman sodný (B8-0548/2018) (hlasovanie)
  8.10.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (hlasovanie)
  8.11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (B8-0546/2018) (hlasovanie)
  8.12.WTO: ďalší postup (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (hlasovanie)
  8.13.Správa o Srbsku za rok 2018 (A8-0331/2018 - David McAllister) (hlasovanie)
  8.14.Správa o Kosove za rok 2018 (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  8.15.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (hlasovanie)
  8.16.Správa o Albánsku za rok 2018 (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  8.17.Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  8.18.Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (hlasovanie)
  8.19.Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0547/2018) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: ďalší postup (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Správa o Srbsku za rok 2018 (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Správa o Kosove za rok 2018 (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Správa o Albánsku za rok 2018 (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0547/2018)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Skončenie rokovania
 16.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (517 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2664 kb)
Posledná úprava: 23. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia