Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 29 november 2018 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 4.Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt (debatt)
 5.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) (omröstning)
  8.2.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  8.3.Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (omröstning)
  8.4.Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (A8-0376/2018 - David Martin) (omröstning)
  8.5.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (A8-0380/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing (A8-0377/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  8.7.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (omröstning)
  8.8.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik (A8-0150/2018 - Claudia Țapardel) (omröstning)
  8.9.Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat (B8-0548/2018) (omröstning)
  8.10.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018) (omröstning)
  8.11.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (B8-0546/2018) (omröstning)
  8.12.WTO: vägen framåt (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig) (omröstning)
  8.13.Rapport för 2018 om Serbien (A8-0331/2018 - David McAllister) (omröstning)
  8.14.Rapport för 2018 om Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) (omröstning)
  8.15.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) (omröstning)
  8.16.Rapport för 2018 om Albanien (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  8.17.Rapport för 2018 om Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) (omröstning)
  8.18.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (A8-0403/2018 - Wajid Khan) (omröstning)
  8.19.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0547/2018) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (B8-0518/2018, B8-0519/2018, B8-0520/2018, B8-0521/2018, B8-0525/2018, RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018)
  9.2.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (B8-0546/2018)
  9.3.WTO: vägen framåt (A8-0379/2018 - Bernd Lange, Paul Rübig)
  9.4.Rapport för 2018 om Serbien (A8-0331/2018 - David McAllister)
  9.5.Rapport för 2018 om Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes)
  9.6.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl)
  9.7.Rapport för 2018 om Albanien (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein)
  9.8.Rapport för 2018 om Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock)
  9.9.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (A8-0403/2018 - Wajid Khan)
  9.10.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0547/2018)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (517 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2664 kb)
Senaste uppdatering: 23 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy