Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0273/2017

Debatten :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0490

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 10 december 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

17. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση επί:

- της έκθεσης της Anne Sander, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) (A8-0273/2018),

- της έκθεσης του Czesław Hoc, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) (A8-0274/2018), και

- της έκθεσης του Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) (A8-0275/2018)

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander, rapporteure. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer le rôle joué par les agences décentralisées de l’Union européenne.

Réparties sur l’ensemble du territoire européen, elles sont l’expression du polycentrisme du projet européen et de la volonté de l’Union européenne d’être proche de ses citoyens en s’ancrant véritablement dans les territoires. Ces agences, bien souvent méconnues du grand public, sont pourtant essentielles au bon fonctionnement des institutions européennes. Elles en sont le bras droit, leur fournissant une expertise technique sur un large spectre de sujets. Et dans le domaine social aussi, les agences participent, souvent dans l’ombre, à la construction et à la mise en œuvre des politiques européennes.

Ce soir, nous parlons spécifiquement de trois chevilles ouvrières engagées dans la construction d’une Europe sociale, suite à l’élan initié par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et très largement relayé et matérialisé par l’engagement de la commissaire, Mme Thyssen, que je tiens d’ailleurs à saluer. Ces trois agences sont l’agence Eurofound, travaillant sur les conditions de vie et de travail, l’agence EU-OSHA, centrée sur la santé et la sécurité des travailleurs, et l’agence Cedefop pour le développement de la formation professionnelle.

Pour que ces trois agences puissent parvenir à suivre la cadence des réformes initiées, il était indispensable de pouvoir leur offrir un cadre et des outils adaptés aux nouveaux défis. Je me félicite en ce sens que nous ayons pu y parvenir avec mes collègues en charge d’OSHA et d’Eurofound, que je tiens vraiment à saluer et à remercier, tant mes collègues rapporteurs que les rapporteurs fictifs, parce que nous avons vraiment travaillé de concert, avec le Conseil et la Présidence autrichienne également, pour réformer les règlements fondateurs de ces agences.

En tant que rapporteure pour le règlement relatif au Centre européen pour la formation professionnelle, le Cedefop, ma priorité était de poser des bases saines et solides pour un fonctionnement efficace de l’agence, sans pour autant toucher à son ADN, à savoir sa structure de gouvernance tripartite plaçant sur un pied d’égalité les salariés, les employeurs et les États.

Dans cette réforme, nous avons obtenu un fonctionnement plus transparent et plus proche du citoyen. Les nouvelles règles proposées renforcent le rôle donné au Parlement européen. Concrètement, notre institution, porte-voix de plus de 500 millions de citoyens européens, sera dorénavant représentée par un expert au sein du conseil d’administration de l’agence. Les députés européens rencontreront aussi le candidat au poste de directeur. Pour que le Cedefop puisse passer à une vitesse supérieure et mieux travailler, nous avons aussi renforcé le rôle du directeur. Enfin, le nouveau règlement fixe des exigences pour mieux respecter l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein de l’agence.

Quel sera l’impact de ces nouvelles règles pour les citoyens? Le Cedefop pourra mieux fonctionner et donc mieux travailler sur la formation professionnelle. L’enjeu, pour nos citoyens, c’est plus de compétences, parce que c’est ce qu’il faut viser, bien évidemment. Le chômage, et en particulier celui des jeunes, reste encore extrêmement élevé et tout l’enjeu des années à venir pour l’Union européenne sera de faire en sorte que nos concitoyens aient les compétences pour faire face aux nouveaux défis numériques ou encore de la transition énergétique.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc, sprawozdawca. – Szanowny Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Szanowni Koleżanki i Koledzy! Współczesna gospodarka już jest – albo powinna być – gospodarką opartą na wiedzy, w której kapitał ludzki to najcenniejszy i najwartościowszy zasób każdego przedsiębiorstwa. To przecież kapitał ludzki decyduje o przetrwaniu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Zatem przyszłego i aktualnego pracownika należy wyszkolić i wyedukować. Następnie zaproponować mu atrakcyjną ofertę pracy, w której będzie pracował w warunkach bezpiecznych, prozdrowotnych i produktywnych. Co więcej, pracownik musi mieć przekonanie, iż przez cały czas odpowiednie instytucje czuwają nad jakością pracy i nieustannym polepszaniem jego warunków życia i pracy. I ważne, by ten proces dawał satysfakcję i generował wymierne korzyści dla pracownika, pracodawcy i rządów krajów Unii Europejskiej.

Stąd dzisiejsza debata nad udoskonaleniem i dostosowaniem do nowych realiów i uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, a nawet politycznych funkcjonowania trzech europejskich instytucji, tj. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować moim współsprawozdawcom w sprawie pakietu rozporządzeń odnośnie do EU-OSHA, Cedefopu i Eurofoundu: pani Annie Sander i panu Enrique’owi Calvetowi Chambonowi. To była bardzo dobra i bardzo przyjazna współpraca trwająca prawie dwa lata. Przeprowadziliśmy osiem trialogów, bardzo dużą liczbę spotkań kontrsprawozdawców i spotkań na szczeblu technicznym z doradcami Parlamentu Rady i Komisji, jak również ze służbami. Odrębne podziękowania kieruję do przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej za konstruktywne i merytoryczne dyskusje i zdroworozsądkowe kompromisy.

Aby lepiej zorganizować dyskusje, prezydencje Rady postanowiły zająć się propozycjami dotyczącymi trzech trójstronnych agencji w pakiecie, który był głównym przedmiotem odpowiedzialności grupy roboczej ds. pytań społecznych.

Wiosną 2018 r. rozpoczęły się negocjacje międzyinstytucjonalne między Parlamentem, Radą i Komisją. Na siódmym posiedzeniu trójstronnym w dniu 16 października osiągnięto porozumienie w sprawie Cedefopu i EU-OSHA. W sprawie Eurofoundu porozumienie zostało osiągnięte 9 listopada.

Rewizja trzech rozporządzeń stworzyła okazję do zapewnienia środków zwalczania nadużyć finansowych, polityki dotyczącej konfliktu interesów i zawarcia umowy w sprawie siedziby. Do rozporządzeń wprowadzono również oceny ex-post i ex- ante, które są głównymi zasadami właściwej kontroli budżetowej.

Rewizja harmonizuje również przepisy dotyczące programowania i sprawozdawczości z wymogami określonymi w zmienionym ramowym rozporządzeniu finansowym. Terminologia dotycząca struktury zarządzania jest obecnie zgodna ze wspólnym projektem z 2012 r. dotyczącym zdecentralizowanych agencji.

Jeśli chodzi o EU-OSHA, przepisy nowego rozporządzenia, w porównaniu z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję w 1994 r., wyraźnie określają rolę agencji w dostarczaniu instytucjom i organom Unii oraz państwom członkowskim i partnerom społecznym obiektywnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych, a także wiedzy specjalistycznej, której potrzebują, aby formułować i wdrażać politykę mającą na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kluczowym punktem umowy negocjacyjnej UE-OSHA była – zgodnie z propozycją Parlamentu – obecność przedstawiciela Parlamentu Europejskiego w zarządzie EU-OSHA. Wyjaśniono również rolę dyrektora wykonawczego. Ponadto kandydat na stanowisko będzie musiał stawić się przed właściwą komisją parlamentarną, tj. Komisją Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL).

Zespół Parlamentu Europejskiego – współpracując zgodnie – osiągnął sukces podczas negocjacji trójstronnych, wprowadzając proponowane przez nas poprawki.

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Pani Komisarz! Panie Przewodniczący! Można zatem powiedzieć i można przyjąć, iż nasza wspólna dwuletnia praca i ostateczny tekst pozwoli poprawić jakość pracy i warunków życia pracowników. Wzmocni ich bezpieczeństwo i zdrowie. Sprawi, że ich praca będzie produktywna, ze stałą ofertą kształcenia i edukowania oraz naukowego reagowania na potrzeby współczesnego rynku pracy, na rzecz wspólnych wartości i wspólnych korzyści dla pracowników, pracodawców i rządów krajów Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, rapporteur. – Monsieur le Président, je remercie beaucoup Mme la commissaire de nous honorer de sa présence lors de cette session nocturne. Elle a été une personne clé pour le bon avènement de cette nouvelle loi qui va régir les agences européennes, dont celle pour laquelle j’étais rapporteur.

Maintenant, Madame, souffrez que je passe à la langue de Cervantès dans cette plénière du Parlement européen.

No fue todo de color de rosa y tuvimos que remontar algunas dificultades, lo que explica que haya tardado un año y medio la negociación y que haya habido que dedicarle mucho tiempo. Bueno, merecía la pena, porque si tenemos en cuenta que el mandato fundamental de Eurofound data del año 1975 —si no recuerdo mal—, hemos estado haciendo un trabajo que esperemos que dure por lo menos veinte, treinta o cuarenta años, como el anterior. Había que tomárselo en serio.

Algunas plumas tuvimos que dejar desde el Parlamento o desde esta ponencia. La más dolorosa, tal vez, haya sido el no poder racionalizar, no tanto económicamente como administrativa y lógicamente, el Comité Ejecutivo, que termina teniendo —yo qué sé— noventa personas, es decir, más del doble que toda la Organización Internacional del Trabajo. Esto no es solo triste —empiezo por la única cosa triste— porque queda un poco ridículo que haya, para una agencia de ciento y pico trabajadores, unos noventa representantes en el Comité Ejecutivo, sino porque delata esa manía hacia la renacionalización que estamos viviendo en este momento europeo. Hubiéramos podido perfectamente reducir el Comité Ejecutivo, viendo que era una agencia europea y que no necesitaban estar todo el tiempo todos los Estados miembros. Y, por lo tanto, respetando el tripartito, hubiéramos podido hacerlo. No se ha podido hacer.

Pero se han hecho muchísimas cosas buenas, y es el momento de felicitar a mis dos compañeros, que ya me han halagado con sus palabras, la señora Sander y el señor Hoc. Es el momento de agradecer a la Comisión y a las Presidencias búlgara y austriaca —porque empezamos con la Presidencia búlgara— todos los esfuerzos que han hecho para que esta importante Agencia de nuevo tenga una continuidad —porque ya estaba funcionando bien— y sea todavía más productiva y operativa de cara al futuro.

Es muy importante esta Agencia —las demás también, solo que hablo de la mía—. ¿Por qué? Porque esta Agencia es la que nos nutre de la razón, del conocimiento, de la base empírica que hace que se mantenga una característica del aspecto legislativo europeo: que no se hace sobre sentimientos, no se hace sobre visceralidades, se hace sobre la razón y el conocimiento exacto de los problemas, una buena manera de combatir las fake news.

Esta Agencia tiene la obligación, en primer lugar, de nutrir a las instituciones europeas y, en segundo lugar, de ayudar a los Estados miembros, a los agentes sociales e incluso a instituciones internacionales a saber la verdad más exacta posible del problema que vamos a abordar, para sobre ella legislar. Es un elemento indispensable de la manera de actuar en Europa por parte de todos los agentes involucrados.

Había que renovarla, pues evidentemente algunas cosas habían quedado obsoletas; otras cosas estaban adaptadas a la época pretecnológica, desde los contratos de trabajo hasta otros muchos aspectos. Pero renovándola también hemos aportado lo que yo entiendo que va a permitir que cumpla todavía mejor su función de manera más ágil. Por ejemplo, una profesionalización importante con el reforzamiento —como aquí se ha dicho— del director ejecutivo, su capacidad de nombrar a un director adjunto, algo que nos pedían los agentes sociales para respetar el espíritu creador de Eurofound, pero profesionalizando la relación entre ellos y profesionalizando todo lo que es la actuación.

También hemos reforzado —y esto es muy importante— la presencia del Parlamento a través de un enlace que estará presente, sin voto, en el Comité Ejecutivo y también a través de una mayor información sobre su desarrollo.

Por supuesto, hemos abordado mil detalles técnicos para que todo fuera más operativo, para que fuera más eficiente económicamente y, desde luego, yo creo que puede estar Europa satisfecha de tener un único instrumento para hacer mejor sus leyes. Y solo le pido una cosa a este Parlamento concretamente: utilicémosla mucho más. Mucho antes de pensar en otras agencias —es una Agencia europea—, Europa tiene con esto ahora un instrumento excelente para, por lo menos —esperemos—, los próximos veinte años.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I thank Parliament for organising this joint debate on the revised founding regulations for the three EU agencies, namely the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) in Thessaloniki, the European Agency for Safety and Health at work (EU-OSHA) based in Bilbao, and the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) based in Dublin. Through their EU-wide service, analysis, collection and dissemination of good practices, these agencies have provided us, the Commission, Parliament and the Member States with important data to inform our policy-making in the areas of labour and social policy. They have also developed tools to help with policy implementation. Cedefop and Eurofound are two of the oldest agencies of the European Union, as the rapporteurs rightly said. They were created in 1975. EU—OSHA is their younger sister, we could say: it was created in 1994.

The world of work has changed significantly since the establishment of these agencies and that is why the time was right to update the regulations so as to reflect better the current economic and social context. We also needed to align the three regulations, as much as possible, with the common approach on these centralised agencies, which was endorsed by Parliament, the Council and the Commission in July 2012. We are bringing them to you as a package: three revised regulations for the three tripartite agencies serving governmental actors, representatives of workers and employers. I would like to pay tribute to the three rapporteurs who worked on their own and as a team on these revisions – Anne Sander for Cedefop, Czesław Hoc for EU-OSHA, and Enrique Calvet Chambon for Eurofound. Their clear understanding of the challenges faced by the agencies, their determination and their spirit of compromise made it possible to reach a balanced agreement with the Council on our proposals.

Let me give you an overview of the main changes that the new founding regulations will introduce. I will start with two important points for Parliament. For the first time, an independent expert appointed by the European Parliament will become a member of the management board of each agency. This will allow Parliament to follow the work of the agencies more effectively, and Parliament will also have an exchange of views with the candidate for the post of director before his/her appointment. Secondly, more emphasis is being placed on cooperation between the agencies when it comes to horizontal administrative tasks, promoting synergies and complementarity in their activities, while avoiding duplication of effort. Thirdly, the new founding regulations define more clearly the tasks of the management board (currently called ‘governing board’), the executive board (currently called ‘bureau’) and the executive director. Next, the management board of each agency, and not the Commission, will now be appointing the executive director. Finally, other rules in terms of programming, budget, staff and evaluation have been aligned with the common approach. Complete alignment was not always possible, and here I would recall the Commission’s Declaration on all those elements that depart from the common approach.

The new founding regulations also maintain what currently works well, such as the tripartite composition of the management and executive boards. Having been a member of the management board of Eurofound a long time ago, I can attest that the tripartite composition provides added value. For me, it is a key feature of the agencies.

Let me now give you examples of the provisions introduced for specific agencies, first Eurofound. It has tripartite advisory committees, which evaluate and follow up on Eurofound’s projects, and these committees are now explicitly mentioned in the founding regulation, which was not the case under the current regulation. There will also be a clear role for the Eurofound Director in appointing his/her deputy. This should benefit the functioning of the agency.

For EU-OSHA, I welcome the fact that the regulation now clearly mentions that the agency will pay particular attention to the specific challenges of micro, small and medium-sized enterprises, when it comes to health and safety at work, and the new text also recognises health as covering both physical and mental health.

Lastly, Cedefop’s founding regulation will now cover education in general and vocational education and training (VET) in particular, in accordance with Articles 165 and 166 of the Treaty on the Functioning of the European Union. This reflects the enlarged scope of Cedefop’s activities, as they have evolved over the years.

The agencies need these changes in order to be able to continue providing high-quality outputs in a changing economic and social environment. Therefore, I am counting on the House to adopt the new founding regulations with a large majority. I thank you very much for all your work.

Commission Statement

(in writing)

The Commission regrets that the co-legislators have decided to deviate on several points from the Common Approach of the Parliament, the Council and the Commission on decentralised agencies of 19 July 2012, without providing the necessary justification.

The deletion of the sunset/review clause is not in line with the Common Approach. However, the absence of the sunset clause in the Founding Regulations will not affect in any way the Commission’s right of initiative.

The Commission also regrets the deviation from the Common Approach with regard to the process for conducting an overall evaluation of the Agency referring to the need to consult stakeholders, including Members of Parliament and of the Management Board, during the evaluation of the work of agencies. The Commission recalls that such evaluations have to be conducted in full independence. In carrying out evaluations, the Commission will apply its usual practices for stakeholder consultation activities.

The Commission will assess the impact of the deviations from the Common Approach on the functioning of the tripartite agencies at the appropriate opportunity. They should not be considered as a precedent for other agencies.

Finally, the Commission regrets the re-introduction of the function of Deputy Director in the Founding Regulation of Eurofound. The Commission would like to recall that, given the size of this Agency, this provision is disproportionate.

The Commission would also like to stress that it is now the Executive Director’s responsibility to decide on the internal structures of each Agency and for CEDEFOP to define the necessary deputising arrangements to ensure continuity of service.

 
  
  

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. – Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kommissarin! Ich bin der ständige Berichterstatter für die Agenturen im Haushaltsausschuss, der sich schon vor sehr langer Zeit mit einer Stellungnahme – mit dem hier diskutierten Gegenstand –beschäftigt hat.

Ich beglückwünsche die Kolleginnen und Kollegen BerichterstatterInnen zum Abschluss der Verhandlungen. Ich freue mich, dass die größere Rechenschaftsflicht gegenüber dem Parlament erreicht worden ist. Es war ein Vorschlag, der auch aus dem Haushaltsausschuss gekommen ist.

Ein anderer Vorschlag bestand im Hinweis auf die klare Trennung der Zuständigkeit, um das Profil zu schärfen, um die Zuständigkeiten klar zu machen, bei allem Wunsch nach Synergien natürlich. Ich freue mich, dass die Überarbeitung der Grundverordnung erfolgreich war.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the main aim of revising the regulations of the three agencies is to align the functioning of the agencies with the common approach. Indeed, I believe that the new regulations will lead to a more coherent and transparent functioning of the agencies, but not only that. We have also adjusted the agencies to today’s reality. This will maximise the potential of the agencies, especially in supporting Member States and the EU in developing relevant policies. This should allow for a more efficient response to current challenges.

As shadow rapporteur of the Eurofound Regulation, we managed to strengthen the role of Parliament. Parliament will have the power to nominate an independent expert to the management board and a right to a discussion with the nominee for the Executive Director. This will increase transparency and lead to better coordination with EU policymakers. Provisions on conflicts of interest or against fraud will also increase the transparency and credibility of the agency.

I welcome the emphasis on comparative studies, as I believe that these studies are particularly useful and encourage Member States to share better practices. I believe that the new regulations will allow for the more efficient and transparent performance of the agencies. Nevertheless, a new revision of the Eurofound Regulation may be necessary in the future in order to ensure better synergies and coordination with other EU agencies.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would first of all like to thank our rapporteur, Ms Sander. I was shadow rapporteur on the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) file. I would also like to thank the other rapporteurs for all the work that has been done together with the shadows.

Although vocational education and training plays a vital economic and social role in Europe, leading to equal opportunities and social inclusion for all citizens, it is still not sufficiently developed in our Union. Vocational training (VT) systems need much more support and require more focus from all Member States. This is why agencies like the European Centre for the Development of Vocational Training are so important. Cedefop’s role is to contribute to the shaping and implementing of VT, but also to shaping skills and qualification policies at Union level. The agency can do this by providing crucial evidence and services for policymaking and knowledge sharing among the Union and national actors, in particular to governments and social partners.

I believe that the revision of the function of this tripartite agency has been a very good one, and I fully appreciate the agency’s great work in supporting and developing inclusive and quality VT systems. Now we have to work together to put in place the necessary money that can help their work to be successful and to use the full potential that they have.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the revision of the Regulation on the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) will, I believe, significantly help to ensure more coordinated, efficient and streamlined work-streams. The greater synergies between all three agencies will enable significant knowledge-sharing and efficiency gains. This will reinforce Cedefop’s role in providing evidence-based information and analysis, as well as tools, and that, of course, is pivotal for better decision-making.

I believe that the tripartite nature of Cedefop is important, in terms of its roles as an expression of social dialogue, as a link to citizens and as an expert adviser. Transparency has also been improved, with new rules on preventing and managing conflicts of interests at all levels.

Finally, I’d like to commend Cedefop’s initiative on a new strand of work on digitalisation and the future of work. This is timely and relevant, and it will benefit all our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, en primer lugar, me gustaría felicitar por el trabajo realizado al equipo negociador del Parlamento durante los trílogos sobre este informe a tres, remarcando la gran cantidad de horas y reuniones que han sido necesarias para llegar, al final, al resultado deseable.

Tras esto, y como he defendido desde el principio, reitero que estas tres agencias de la Unión Europea —EU-OSHA, Eurofound y Cedefop— son necesarias. Lo son para conocer con datos la realidad de lo que ocurre en el nada pequeño mundo del trabajo; son necesarias para hacer políticas efectivas, para encontrar los puntos que mejorar y las problemáticas que solucionar y son necesarias porque, además, son el ejemplo de la importancia del diálogo social y de cómo articularse de manera tripartita. Debido a esta importancia, no podemos olvidar que, para realizar su trabajo de manera eficiente, estas agencias tienen que estar dotadas de recursos económicos y de personal suficientes y de estabilidad, sin ninguna duda, en contextos tan cambiantes.

En el caso de EU-OSHA, quiero recordar antes que, desde el comienzo de la crisis, hemos visto cómo los accidentes laborales han aumentado gradualmente. Las principales razones son los recortes en las políticas públicas y la falta de inversión en muchas empresas, que han obviado el trabajo que tienen que hacer en esta materia. Con respecto a los programas de prevención, es precisamente ahí donde más se han notado los recortes. Y, por otro lado, también están las reformas de la regulación laboral, como la que ocurrió en España, que debilitan la negociación colectiva y la posibilidad de crear nuevos planes y medidas de prevención para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.

El ataque a las condiciones laborales, la normalización de los trabajos temporales, las subcontratas, las desregulaciones, etcétera, no son precisamente lo que queremos promover. La misma EU-OSHA recuerda que la inversión de un euro en seguridad y salud en el trabajo tiene un rendimiento de 2,2 euros en beneficios. Pero esto no es lo más importante, porque no hay un interés económico por encima de la salud y la seguridad de los trabajadores. Y esto no se puede medir en términos de coste y beneficio. Las agencias son una necesidad; apostemos por ellas.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Pani Przewodnicząca! Cieszę się: kolejne wspaniałe projekty, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – wszyscy Europejczycy bardzo na nie liczą. To nic, że w każdym państwie już istnieją urzędy pracy i żadnego problemu z bezrobociem nie rozwiązały, ale co tam szkodzi, jeszcze jeden urząd nie zawadzi, podatnik zapłaci i pewnie nawet się nie zorientuje. Ale ja mam nadzieję, że podatnik się zorientuje, i jak podatnicy zobaczą, co tu się wyprawia, to może państwo już w czerwcu zasilą liczne rzesze klientów tej agencji, która pomoże państwu odnaleźć się na stale zmieniającym się rynku pracy, na którym to rynku pracy chyba niektórych z państwa już dawno zresztą nie widziano.

Kolejna sprawa – fundusz na rzecz poprawy warunków życia. Wspaniały projekt, cyk – jest fundusz! Jakość życia się poprawia, problem rozwiązany. I wspaniałe zdanie ze sprawozdania posła Hoca: kobiety fizycznie różnią się od mężczyzn. Ten fakt bywał tutaj kwestionowany na tej sali, teraz nareszcie europejski podatnik otwiera takie sprawozdanie i widzi, że tu byle czego się nie pisze, przecież to sama prawda jest. Tak, że brawa, koleżanki i koledzy, dla posła Hoca, wspaniałe zdanie!

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Madam President, I would like to thank the rapporteurs for their work on these reports, which look at three European agencies that certainly help the development of policies in terms of education, training, working conditions and health and safety in work.

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is one of the oldest. It was established in 1975, as the Commissioner said, but I think it plays a very important role in identifying the skills and further education that are required, for young people in particular and indeed from a lifelong learning point of view. This is more and more relevant today than ever now because we do not know what jobs will be there tomorrow and what jobs will be needed for us, so we need to continue to develop the skills, training and education required for those courses.

In my own country last week, we had a report in our newspapers on access to third level education from schools. League tables were produced. I kind of disagree with it, but I think what our media should be looking at is the schools that actually do help young people to gain relevant training, whether it be an apprenticeship or a further education model, and suitable employment. I think that in itself would be a much better level of success of our schools, rather than how many students they send to third level education.

We have a lot to learn and a long way to go, but I think a reformed Eurofound, and indeed SOLAS in our own country, that provide such support in terms of education and training are very welcome in today’s age.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, συζητούμε για τρεις σημαντικούς αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ο CEDEFOP έχει σημαντική δράση στα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά βεβαίως έχουμε δύο οργανισμούς που ασχολούνται με τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Νομίζω ότι ο CEDEFOP αποδεικνύει ότι, για να έχουμε ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, διότι μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις, επομένως πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτός ο οργανισμός και να αποδειχθεί στην πράξη ότι, εφόσον έχουμε πραγματικά μια επαγγελματική κατάρτιση, μπορούμε να προχωρήσουμε και στο πεδίο της οικονομίας και όχι βέβαια να έχουμε κινεζοποίηση των μισθών, προκειμένου δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανταγωνιστική. Ταυτόχρονα, οι άλλοι δύο οργανισμοί διασφαλίζουν ότι δεν έχουμε κινεζοποίηση των όρων εργασίας, δηλαδή να έχουμε χώρους εργασίας όπου πραγματικά θα μπορεί να υπάρχει και ασφάλεια και υγεία για τους εργαζομένους. Οι ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν και οι νέες παρεμβάσεις νομίζω ότι συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των οργανισμών και φυσικά ο αναβαθμισμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτος.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the Members very much for their comments. Once again, I would like to highlight the importance of these texts for the agencies, for the workers, for the employers, and of course – first and foremost – for the European citizens.

Once adopted by both co-legislators, these regulations will ensure the necessary formal conditions to allow the agencies to continue developing their crucial role as key actors in the field of vocational education and training and skills development; health and safety at work – important for good working conditions; and living and working conditions in Europe. All those three are very relevant if we want to implement our European Pillar of Social Rights.

By revising these regulations, we committed to giving the agencies the necessary framework to act in today’s world. It is my wish and also my call to you today that we now fulfil our commitment, and that is what our citizens expect from us.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander, rapporteure. – Madame la Présidente, je voudrais moi aussi remercier les collègues et Mme la commissaire pour ce débat et ces différentes interventions, qui ont vraiment permis de mettre à l’honneur tout le travail de fourmi qui a été réalisé collectivement pendant près de deux ans, avec une volonté commune de mieux faire fonctionner l’Europe.

Je crois que si, pour le Cedefop, ce nouveau règlement n’est pas une révolution en soi, c’est une évolution qui est néanmoins importante et qui permettra de poursuivre le travail qui a été initié pour promouvoir et pour développer la formation professionnelle au niveau européen.

Nous l’avons dit, le taux de chômage reste important dans l’Union européenne, même s’il a diminué, et pourtant les talents sont là et les offres d’emplois, en tout cas dans certains secteurs, également. Nous devons donc faire en sorte de mieux mettre en adéquation les compétences disponibles avec les besoins réels des entreprises et, là, la formation professionnelle a un véritable rôle à jouer, puisqu’elle permet d’acquérir des compétences adaptées à l’exercice d’un métier et de rentrer ainsi plus facilement sur le marché de l’emploi.

Je crois que la formation professionnelle doit vraiment devenir le premier choix des familles et des Européens. Le Cedefop a donc une mission importante, celle de créer un espace de dialogue et d’échange entre les différents pays et, en particulier, de donner en exemple les pays qui ont les meilleures pratiques.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – La discussion commune est close.

Le vote aura lieu mardi, le 11 décembre 2018.

 
Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid