Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 10. december 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c) (opfølgning): se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 9.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (forhandling)
 14.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (forhandling)
 15.Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden (forhandling)
 16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (forhandling)
 17.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (forhandling)
 18.Militær mobilitet (kortfattet forelæggelse)
 19.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (kortfattet forelæggelse)
 20.En ny europæisk kulturdagsorden (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (542 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2827 kb)
Seneste opdatering: 5. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik