Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 10 december 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (debat)
 14.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (debat)
 15.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (debat)
 16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (debat)
 17.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (debat)
 18.Militaire mobiliteit (korte presentatie)
 19.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (korte presentatie)
 20.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (542 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2827 kb)
Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid