Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 10. decembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (rozprava)
 14.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (rozprava)
 15.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (rozprava)
 16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (stručná prezentácia)
 19.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (stručná prezentácia)
 20.Nová európska stratégia pre kultúru (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (542 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2827 kb)
Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia