Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 10 december 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) (debatt)
 14.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (debatt)
 15.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (debatt)
 16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (debatt)
 17.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (debatt)
 18.Militär rörlighet (kortfattad redogörelse)
 19.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (kortfattad redogörelse)
 20.Ny europeisk kulturagenda (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (542 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2827 kb)
Senaste uppdatering: 5 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy