Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0273/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0273/2017

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0490

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.5. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Zagłosowałam za wynikiem negocjacji w sprawie uaktualnienia zadań i zasad funkcjonowania czterech zdecentralizowanych agencji podlegających dyrekcji do spraw zatrudnienia i spraw społecznych. Poparłam wszystkie trzy przeglądy statutów. Mam wielką nadzieję, że przegląd dotyczący Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego doprowadzi do bardziej efektywnej pracy i do skoncentrowania się na specjalistycznych analizach, wymianie doświadczeń i wymianie dobrych praktyk w Europie. W przyszłości praca agencji zdecentralizowanych będzie bardziej monitorowana, wykorzystywana i coraz bardziej efektywna. Uważam, że w tematyce zatrudnienia, rynku pracy i praw pracowniczych mamy zbyt często do czynienia z podejmowaniem decyzji na bazie percepcji, a nie na bazie analiz, badań czy na bazie danych. Każdy krok w kierunku wsparcia badań i analiz uważam za korzystny i słuszny. Należy jednak rozliczać pracę agencji. Stąd obecność ekspertów wybranych przez Parlament Europejski w organach agencji może przynieść w tym przypadku bardzo korzystną zmianę. Dzisiaj Parlament poparł założenie kolejnej nowej agencji zdecentralizowanej: Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Koordynacja i komplementarność pracy wszystkich agencji jest kluczowa, by unikać powielania tych samych zadań i marnotrawienia europejskich środków.

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου