Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 11. prosince 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (rozprava)
 3.Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (A8-0400/2018 - Yana Toom) (hlasování)
  5.2.Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hlasování)
  5.3.Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasování)
  5.4.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hlasování)
  5.5.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasování)
  5.6.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (hlasování)
  5.7.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (hlasování)
  5.8.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (hlasování)
  5.9.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (hlasování)
  5.10.Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (hlasování)
  5.11.Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (B8-0556/2018) (hlasování)
  5.13.Humanitární víza (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  5.14.Vízový kodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  5.15.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (hlasování)
  5.16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (hlasování)
  5.17.Vojenská mobilita (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (hlasování)
  5.18.Nová evropská agenda pro kulturu (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Vojenská mobilita (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nová evropská agenda pro kulturu (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Změna pořadu jednání: viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 13.Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus (rozprava)
 14.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko – Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (rozprava)
 15.Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (rozprava)
 16.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky - Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)
 17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (rozprava)
 19.Členství v politických skupinách: viz zápis
 20.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (rozprava)
 22.Zřízení Evropského obranného fondu (rozprava)
 23.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1194 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5484 kb)
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí