Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (A8-0400/2018 - Yana Toom) (äänestys)
  5.2.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (äänestys)
  5.3.Euroopan työviranomaisen perustaminen (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (äänestys)
  5.4.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (äänestys)
  5.5.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (äänestys)
  5.6.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (äänestys)
  5.7.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (äänestys)
  5.8.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (äänestys)
  5.9.Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (äänestys)
  5.10.Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (äänestys)
  5.11.EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (äänestys)
  5.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa (B8-0556/2018) (äänestys)
  5.13.Humanitaariset viisumit (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  5.14.Viisumisäännöstö (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  5.15.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (äänestys)
  5.16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (äänestys)
  5.17.Sotilaallinen liikkuvuus (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (äänestys)
  5.18.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Sotilaallinen liikkuvuus (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (keskustelu)
 14.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus - EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) - Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (keskustelu)
 15.Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio (keskustelu)
 16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (keskustelu)
 18.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 20.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (keskustelu)
 21.Verkkojen Eurooppa -väline (keskustelu)
 22.Euroopan puolustusrahasto (keskustelu)
 23.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1194 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5484 kb)
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö