Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 11. prosinca 2018. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (rasprava)
 3.Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (rasprava)
 4.Nastavak zasjedanja
 5.Glasovanje
  5.1.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (A8-0400/2018 - Yana Toom) (glasovanje)
  5.2.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (glasovanje)
  5.3.Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  5.4.Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  5.5.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  5.6.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (glasovanje)
  5.7.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (glasovanje)
  5.8.Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (glasovanje)
  5.9.Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (glasovanje)
  5.10.Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (glasovanje)
  5.11.Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (glasovanje)
  5.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (B8-0556/2018) (glasovanje)
  5.13.Humanitarne vize (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  5.14.Zakonik o vizama (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  5.15.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  5.16.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (glasovanje)
  5.17.Vojna mobilnost (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (glasovanje)
  5.18.Nova europska agenda za kulturu (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
  6.1.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Vojna mobilnost (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nova europska agenda za kulturu (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 8.Nastavak zasjedanja
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 10.Izmjena dnevnog reda: vidi zapisnik
 11.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika): vidi zapisnik
 13.Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava)
 14.Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana - Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (rasprava)
 15.Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)
 16.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)
 17.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 18.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (rasprava)
 19.Sastav klubova zastupnika : vidi zapisnik
 20.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)
 21.Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe (rasprava)
 22.Uspostava Europskog fonda za obranu (rasprava)
 23.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata - Program za provedbu Obzora Europa (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1194 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5484 kb)
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti