Előző 
 Következő 
PVTACRE
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2018. december 11., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése (vita)
 3.Az eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  5.1.Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (A8-0400/2018 - Yana Toom) (szavazás)
  5.2.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (szavazás)
  5.3.Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (szavazás)
  5.4.Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (szavazás)
  5.5.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (szavazás)
  5.6.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (szavazás)
  5.7.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (szavazás)
  5.8.Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (szavazás)
  5.9.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (szavazás)
  5.10.Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (szavazás)
  5.11.Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (szavazás)
  5.12.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei (B8-0556/2018) (szavazás)
  5.13.Humanitárius célú vízumok (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (szavazás)
  5.14.Vízumkódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (szavazás)
  5.15.Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (szavazás)
  5.16.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (szavazás)
  5.17.Katonai mobilitás (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (szavazás)
  5.18.Új európai kulturális menetrend (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
  6.1.Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Katonai mobilitás (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Új európai kulturális menetrend (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 10.A napirend módosítása: lásd a jegyzokönyvet
 11.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 13.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (vita)
 14.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás - EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás - EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége (vita)
 15.Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében (vita)
 16.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról - Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (vita)
 17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)
 18.EU–Ukrajna társulási megállapodás (vita)
 19.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 20.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (vita)
 21.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása (vita)
 22.Az Európai Védelmi Alap létrehozása (vita)
 23.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 25.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1194 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (5484 kb)
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat