Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 3.Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (A8-0400/2018 - Yana Toom) (balsavimas)
  5.2.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (balsavimas)
  5.3.Europos darbo institucijos įsteigimas (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (balsavimas)
  5.4.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (balsavimas)
  5.5.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  5.6.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (balsavimas)
  5.7.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (balsavimas)
  5.8.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (balsavimas)
  5.9.Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (balsavimas)
  5.10.Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (balsavimas)
  5.11.ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (balsavimas)
  5.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose (B8-0556/2018) (balsavimas)
  5.13.Humanitarinės vizos (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsavimas)
  5.14.Vizų kodeksas (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsavimas)
  5.15.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  5.16.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (balsavimas)
  5.17.Karinis mobilumas (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (balsavimas)
  5.18.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Karinis mobilumas (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Darbotvarkės keitimas (žr. protokola)
 11.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 13.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (diskusijos)
 14.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (diskusijos)
 15.Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje (diskusijos)
 16.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo - Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (diskusijos)
 18.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (diskusijos)
 19.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 20.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (diskusijos)
 21.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas (diskusijos)
 22.Europos gynybos fondo įsteigimas (diskusijos)
 23.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1194 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5484 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika