Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei (debates)
 3.Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (A8-0400/2018 - Yana Toom) (balsošana)
  5.2.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (balsošana)
  5.3.Eiropas Darba iestādes izveide (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (balsošana)
  5.4.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (balsošana)
  5.5.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsošana)
  5.6.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (balsošana)
  5.7.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (balsošana)
  5.8.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (balsošana)
  5.9.Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (balsošana)
  5.10.Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (balsošana)
  5.11.ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (balsošana)
  5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos (B8-0556/2018) (balsošana)
  5.13.Humanitārās vīzas (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  5.14.Vīzu kodekss (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  5.15.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (balsošana)
  5.16.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (balsošana)
  5.17.Militārā mobilitāte (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (balsošana)
  5.18.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Militārā mobilitāte (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 13.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (debates)
 14.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (debates)
 15.Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā (debates)
 16.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)
 17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)
 18.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)
 19.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 20.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (debates)
 21.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide (debates)
 22.Eiropas Aizsardzības fonda izveide (debates)
 23.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1194 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5484 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika