Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018 (dibattitu)
 3.Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) (votazzjoni)
  5.2.Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (votazzjoni)
  5.3.L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (votazzjoni)
  5.4.Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (votazzjoni)
  5.5.L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (votazzjoni)
  5.6.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (votazzjoni)
  5.7.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (votazzjoni)
  5.8.Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (votazzjoni)
  5.9.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (votazzjoni)
  5.10.Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (votazzjoni)
  5.11.L-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (votazzjoni)
  5.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (B8-0556/2018) (votazzjoni)
  5.13.Viżi Umanitarji (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
  5.14.Kodiċi dwar il-Viżi (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
  5.15.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (votazzjoni)
  5.16.L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (votazzjoni)
  5.17.Mobbiltà militari (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (votazzjoni)
  5.18.Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Mobbiltà militari (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 11.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 12.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (dibattitu)
 14.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (dibattitu)
 15.Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas (dibattitu)
 16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)
 17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 20.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (dibattitu)
 21.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (dibattitu)
 22.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża (dibattitu)
 23.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1194 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5484 kb)
Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza