Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 11 december 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december (debat)
 3.Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (A8-0400/2018 - Yana Toom) (stemming)
  5.2.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (stemming)
  5.3.Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (stemming)
  5.4.Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (stemming)
  5.5.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (stemming)
  5.6.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (stemming)
  5.7.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (stemming)
  5.8.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (stemming)
  5.9.Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (stemming)
  5.10.Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (stemming)
  5.11.Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (stemming)
  5.12.Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (B8-0556/2018) (stemming)
  5.13.Humanitaire visa (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  5.14.Visumcode (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  5.15.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (stemming)
  5.16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (stemming)
  5.17.Militaire mobiliteit (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (stemming)
  5.18.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Militaire mobiliteit (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Wijziging agenda: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 13.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (debat)
 14.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan - Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (debat)
 15.Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas (debat)
 16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (debat)
 19.Samenstelling fracties: zie notulen
 20.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (debat)
 21.Vaststelling van de Connecting Europe Facility (debat)
 22.Oprichting van het Europees Defensiefonds (debat)
 23.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding - Programma tot uitvoering Horizon Europa (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1194 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5484 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid