Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 11 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (dezbatere)
 3.Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro (dezbatere)
 4.Reluarea şedinţei
 5.Votare
  5.1.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) (vot)
  5.2.Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (vot)
  5.3.Instituirea unei Autorități Europene a Muncii (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (vot)
  5.4.Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (vot)
  5.5.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (vot)
  5.6.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (vot)
  5.7.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (vot)
  5.8.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (vot)
  5.9.Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (vot)
  5.10.Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (vot)
  5.11.Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (vot)
  5.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (B8-0556/2018) (vot)
  5.13.Vizele umanitare (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (vot)
  5.14.Codul de vize (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (vot)
  5.15.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (vot)
  5.16.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (vot)
  5.17.Mobilitatea militară (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (vot)
  5.18.Noua agendă europeană pentru cultură (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Mobilitatea militară (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Noua agendă europeană pentru cultură (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Reluarea şedinţei
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (dezbatere)
 14.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (dezbatere)
 15.Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (dezbatere)
 16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)
 19.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 20.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (dezbatere)
 21.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (dezbatere)
 22.Instituirea Fondului european de apărare (dezbatere)
 23.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1194 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5484 kb)
Ultima actualizare: 22 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate