Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (rozprava)
 3.Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (A8-0400/2018 - Yana Toom) (hlasovanie)
  5.2.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (hlasovanie)
  5.3.Zriadenie Európskeho orgánu práce (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasovanie)
  5.4.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (hlasovanie)
  5.5.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasovanie)
  5.6.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (hlasovanie)
  5.7.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (hlasovanie)
  5.8.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (hlasovanie)
  5.9.Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (hlasovanie)
  5.10.Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (hlasovanie)
  5.11.Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (hlasovanie)
  5.12.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (B8-0556/2018) (hlasovanie)
  5.13.Humanitárne víza (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  5.14.Vízový kódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  5.15.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  5.16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (hlasovanie)
  5.17.Vojenská mobilita (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (hlasovanie)
  5.18.Nová európska stratégia pre kultúru (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Vojenská mobilita (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nová európska stratégia pre kultúru (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)
 15.Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (rozprava)
 16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 20.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy (rozprava)
 22.Zriadenie Európskeho obranného fondu (rozprava)
 23.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1194 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5484 kb)
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia