Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 11. december 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018 (razprava)
 3.Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  5.1.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (A8-0400/2018 - Yana Toom) (glasovanje)
  5.2.Koordinacija sistemov socialne varnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (glasovanje)
  5.3.Ustanovitev Evropskega organa za delo (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (glasovanje)
  5.4.Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  5.5.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (glasovanje)
  5.6.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0142/2018 - Claude Rolin) (glasovanje)
  5.7.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (A8-0417/2018 - Renate Sommer) (glasovanje)
  5.8.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) (glasovanje)
  5.9.Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) (glasovanje)
  5.10.Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) (glasovanje)
  5.11.Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0359/2018 - Marlene Mizzi) (glasovanje)
  5.12.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (B8-0556/2018) (glasovanje)
  5.13.Humanitarni vizumi (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  5.14.Vizumski zakonik (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  5.15.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom (A8-0418/2018 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  5.16.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) (glasovanje)
  5.17.Vojaška mobilnost (A8-0372/2018 - Tunne Kelam) (glasovanje)
  5.18.Nova evropska agenda za kulturo (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (A8-0400/2018 - Yana Toom)
  6.2.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  6.3.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0142/2018 - Claude Rolin)
  6.4.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (A8-0417/2018 - Renate Sommer)
  6.5.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander)
  6.6.Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)
  6.7.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev)
  6.8.Vojaška mobilnost (A8-0372/2018 - Tunne Kelam)
  6.9.Nova evropska agenda za kulturo (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (razprava)
 14.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (razprava)
 15.Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa (razprava)
 16.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)
 18.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (razprava)
 19.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 20.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (razprava)
 21.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (razprava)
 22.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada (razprava)
 23.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1194 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5484 kb)
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov