Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2275(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0454/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0454/2018

Συζήτηση :

CRE 11/12/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0503

Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.5. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (ψηφοφορία)
PV
 

- Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Juliane Bogner-Strauss, President-in-Office of the Council. – Mr President, I congratulate you on concluding your vote on the budget of the European Union for the financial year 2019. The Council notes with satisfaction that the European Parliament has confirmed the agreement reached at the trilogue on 4 December. I shall take this opportunity to extend thanks once again – on behalf of Minister Löger, of course – to the Chair of the Committee on Budgets (BUDG), Jean Arthuis, and the rapporteurs, Daniele Viotti, Paul Rübig and Jens Geier, as well as to other Members of Parliament who participated in the budgetary procedure, for their constructive approach.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis, président de la commission des budgets. – Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Commissaire, mes chers collègues, notre assemblée vient de voter le budget 2019 pour l’Union européenne.

C’est le cinquième, mais c’est le dernier budget de la mandature ouverte en 2014. C’est sans doute celui qui répond le mieux aux attentes et aux priorités de notre Parlement: emploi, croissance, jeunesse, innovation, migration, climat, sécurité, défense. Avec deux avancées majeures en faveur de la recherche et en faveur d’Erasmus. Erasmus qui, en cinq ans, aura progressé de 80 %, et la contribution du Parlement sera à hauteur de 22 %, dont 240 millions sur le budget 2019.

C’est un budget qui se veut rigoureux, qui se veut économe et efficace, un budget exigeant en termes de valeur ajoutée, un budget au service des Européens, un budget pour une Europe qui prépare notre avenir, une Europe qui nous protège, une Europe qui aspire à devenir puissance mondiale. Merci à la Présidence autrichienne, merci au commissaire, M. Oettinger, merci à nos rapporteurs.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La posizione del Consiglio dell'11 dicembre 2018 è stata approvata dal Parlamento senza emendamenti. A norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la procedura di bilancio per l'esercizio 2019 può dunque considerarsi conclusa.

Dichiaro pertanto definitivamente adottato il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2019. Procederò ora alla firma del bilancio.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου