Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0557/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0511

Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.13. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (ψηφοφορία)
PV
 

- Prima della votazione sull'emendamento 5:

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere questo emendamento orale: "riconosce che le misure nazionali non giustificate e sproporzionate, così come misure non coordinate, possono mettere a rischio l'unità e l'efficacia del mercato unico; ricorda tuttavia che certe misure potrebbero essere legittime e necessarie per proteggere obiettivi di interesse pubblico, come riconosciuto nei trattati;"

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Chers collègues, je voudrais tout d’abord exprimer moi aussi mes condoléances les plus sincères aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à la ville de Strasbourg, symbole de paix et de réconciliation, et au peuple français tout entier.

 
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου