Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 12. prosince 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Balíček opatření pro jednotný trh (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 7.Rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 12.Hlasování
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  12.2.Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (hlasování)
  12.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  12.4.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 - všechny oddíly (hlasování)
  12.5.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hlasování)
  12.6.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (hlasování)
  12.7.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (hlasování)
  12.8.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (hlasování)
  12.9.Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (hlasování)
  12.10.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (hlasování)
  12.11.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hlasování)
  12.12.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hlasování)
  12.13.Balíček opatření pro jednotný trh (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (hlasování)
  12.14.Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (hlasování)
  12.15.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A8-0392/2018 - David McAllister) (hlasování)
  12.16.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasování)
  12.17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 17.Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)
 18.Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb - Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti (rozprava)
 19.Hlasování
  19.1.Zřízení Evropského obranného fondu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasování)
  19.2.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hlasování)
  19.3.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice (rozprava)
 24.Urychlené řešení obchodních sporů (rozprava)
 25.Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017 (rozprava)
 26.Výsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (rozprava)
 27.Členství ve výborech: viz zápis
 28.Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (rozprava)
 29.Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (rozprava)
 30.Předložení dokumentů: viz zápis
 31.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 32.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (916 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4340 kb)
Poslední aktualizace: 16. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí