Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 12. december 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Pakke for det indre marked (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 7.Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 10.Erklæring fra formanden
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 12.Afstemningstid
  12.1.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  12.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (afstemning)
  12.3.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (afstemning)
  12.4.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner (afstemning)
  12.5.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (afstemning)
  12.6.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (afstemning)
  12.7.Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (afstemning)
  12.8.Partnerskabsaftale mellem EU og Japan (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (afstemning)
  12.9.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (afstemning)
  12.10.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (afstemning)
  12.11.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) (afstemning)
  12.12.Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (afstemning)
  12.13.Pakke for det indre marked (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (afstemning)
  12.14.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (afstemning)
  12.15.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (A8-0392/2018 - David McAllister) (afstemning)
  12.16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (afstemning)
  12.17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer: se protokollen
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 17.Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester - Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (forhandling)
 19.Afstemningstid
  19.1.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (afstemning)
  19.2.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (afstemning)
  19.3.EU’s associeringsaftale med Ukraine (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer: se protokollen
 21.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (forhandling)
 24.Hurtig bilæggelse af handelstvister (forhandling)
 25.Ombudsmandens årsberetning for 2017 (forhandling)
 26.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (forhandling)
 27.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 28.Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (forhandling)
 29.Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (forhandling)
 30.Modtagne dokumenter: se protokollen
 31.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 32.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (916 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4340 kb)
Seneste opdatering: 16. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik