Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Sisämarkkinapaketti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 7.Keskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 12.Äänestykset
  12.1.Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  12.2.Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (äänestys)
  12.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (äänestys)
  12.4.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat (äänestys)
  12.5.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (äänestys)
  12.6.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (äänestys)
  12.7.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (äänestys)
  12.8.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (äänestys)
  12.9.EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (äänestys)
  12.10.EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (äänestys)
  12.11.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) (äänestys)
  12.12.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (äänestys)
  12.13.Sisämarkkinapaketti (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (äänestys)
  12.14.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (äänestys)
  12.15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (A8-0392/2018 - David McAllister) (äänestys)
  12.16.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (äänestys)
  12.17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 17.Työntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä - Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus (keskustelu)
 19.Äänestykset
  19.1.Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (äänestys)
  19.2.Verkkojen Eurooppa -väline (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (äänestys)
  19.3.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (äänestys)
 20.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 21.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa (keskustelu)
 24.Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen (keskustelu)
 25.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 26.Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017 (keskustelu)
 27.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 28.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen (keskustelu)
 29.Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 (keskustelu)
 30.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (916 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4340 kb)
Päivitetty viimeksi: 16. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö