Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2018. december 12., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Egységes piaci intézkedéscsomag (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 6.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 7.Eszmecsere Níkosz Anasztasziádisz ciprusi köztársasági elnökkel Európa jövőjéről (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 10.Az elnök nyilatkozata
 11.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 12.Szavazások órája
  12.1.6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (szavazás)
  12.2.A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (szavazás)
  12.3.Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (szavazás)
  12.4.Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló új általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)
  12.5.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (szavazás)
  12.6.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (szavazás)
  12.7.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (szavazás)
  12.8.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (szavazás)
  12.9.EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (szavazás)
  12.10.EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (szavazás)
  12.11.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) (szavazás)
  12.12.Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (szavazás)
  12.13.Egységes piaci intézkedéscsomag (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (szavazás)
  12.14.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (szavazás)
  12.15.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A8-0392/2018 - David McAllister) (szavazás)
  12.16.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (szavazás)
  12.17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 17.A munkavállalók és a polgárok bevonása a biztonságosabb bolygót szolgáló igazságos átmenetbe (vita aktuális kérdésekről)
 18.Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere - A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó (vita)
 19.Szavazások órája
  19.1.Az Európai Védelmi Alap létrehozása (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (szavazás)
  19.2.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (szavazás)
  19.3.EU–Ukrajna társulási megállapodás (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (szavazás)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 22.Az ülés folytatása
 23.Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban (vita)
 24.A kereskedelmi viták gyorsított rendezése (vita)
 25.Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei (vita)
 26.A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai (vita)
 27.A bizottságok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 28.Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása (vita)
 29.A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása (vita)
 30.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 31.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 32.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (916 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4340 kb)
Utolsó frissítés: 2019. május 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat