Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 7.Diskusija su Kipro prezidentu Nicos Anastasiades dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 10.Pirmininko pareiškimas
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  12.2.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (balsavimas)
  12.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (balsavimas)
  12.4.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  12.5.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (balsavimas)
  12.6.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (balsavimas)
  12.7.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (balsavimas)
  12.8.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (balsavimas)
  12.9.ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (balsavimas)
  12.10.ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (balsavimas)
  12.11.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica) (balsavimas)
  12.12.2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (balsavimas)
  12.13.Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (balsavimas)
  12.14.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (balsavimas)
  12.15.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (A8-0392/2018 - David McAllister) (balsavimas)
  12.16.Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (balsavimas)
  12.17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 17.Darbuotojų ir piliečių įtraukimas į teisingą perėjimą siekiant saugesnės planetos (diskusija aktualia tema)
 18.Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema - Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas (diskusijos)
 19.Balsuoti skirtas laikas
  19.1.Europos gynybos fondo įsteigimas (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (balsavimas)
  19.2.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (balsavimas)
  19.3.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 21.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje (diskusijos)
 24.Komercinių ginčų sprendimas skubos tvarka (diskusijos)
 25.Europos ombudsmeno 2017 m. veikla (diskusijos)
 26.Peticijų komiteto svarstymai 2017 m. (diskusijos)
 27.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 28.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (diskusijos)
 29.2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas (diskusijos)
 30.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 31.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 32.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (916 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4340 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika