Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 4.Vienotā tirgus pasākumu kopums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 7.Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  12.2.Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (balsošana)
  12.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (balsošana)
  12.4.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  12.5.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (balsošana)
  12.6.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (balsošana)
  12.7.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (balsošana)
  12.8.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (balsošana)
  12.9.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (balsošana)
  12.10.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (balsošana)
  12.11.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) (balsošana)
  12.12.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (balsošana)
  12.13.Vienotā tirgus pasākumu kopums (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (balsošana)
  12.14.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (balsošana)
  12.15.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (A8-0392/2018 - David McAllister) (balsošana)
  12.16.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (balsošana)
  12.17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 17.Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana - Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (debates)
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Eiropas Aizsardzības fonda izveide (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (balsošana)
  19.2.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (balsošana)
  19.3.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 22.Sēdes atsākšana
 23.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (debates)
 24.Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (debates)
 25.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (debates)
 26.Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (debates)
 27.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 28.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide (debates)
 29.Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (debates)
 30.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 31.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 32.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (916 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4340 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika