Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Pakkett dwar is-Suq Uniku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)
 10.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  12.2.Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (votazzjoni)
  12.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (votazzjoni)
  12.4.Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 – it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  12.5.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (votazzjoni)
  12.6.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (votazzjoni)
  12.7.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (votazzjoni)
  12.8.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (votazzjoni)
  12.9.Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (votazzjoni)
  12.10.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (votazzjoni)
  12.11.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (A8-0401/2018 - Dan Nica) (votazzjoni)
  12.12.Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (votazzjoni)
  12.13.Pakkett dwar is-Suq Uniku (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (votazzjoni)
  12.14.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (votazzjoni)
  12.15.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (A8-0392/2018 - David McAllister) (votazzjoni)
  12.16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (votazzjoni)
  12.17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17.L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar sikura (dibattitu topiku)
 18.Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali - Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (dibattitu)
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  19.1.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (votazzjoni)
  19.2.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (votazzjoni)
  19.3.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (votazzjoni)
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 21.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 22.Tkomplija tas-seduta
 23.Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)
 24.Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali (dibattitu)
 25.Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017 (dibattitu)
 26.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (dibattitu)
 27.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 28.L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (dibattitu)
 29.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (dibattitu)
 30.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 32.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (916 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4340 kb)
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza