Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 12 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 12.Głosowanie
  12.1.Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  12.2.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (głosowanie)
  12.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (głosowanie)
  12.4.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  12.5.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (głosowanie)
  12.6.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (głosowanie)
  12.7.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (głosowanie)
  12.8.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (głosowanie)
  12.9.Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (głosowanie)
  12.10.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (głosowanie)
  12.11.Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica) (głosowanie)
  12.12.Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (głosowanie)
  12.13.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (głosowanie)
  12.14.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (głosowanie)
  12.15.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A8-0392/2018 - David McAllister) (głosowanie)
  12.16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (głosowanie)
  12.17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)
 18.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (debata)
 19.Głosowanie
  19.1.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (głosowanie)
  19.2.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (głosowanie)
  19.3.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 21.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)
 24.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)
 25.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)
 26.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)
 27.Skład komisji: patrz protokół
 28.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (debata)
 29.Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (debata)
 30.Składanie dokumentów: patrz protokół
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 32.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (916 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4340 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności