Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 12 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Declarația Președinției
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Pachetul privind piața unică (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea şedinţei
 9.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 10.Declarația Președintelui
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Votare
  12.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (vot)
  12.2.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (vot)
  12.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (vot)
  12.4.Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile (vot)
  12.5.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (vot)
  12.6.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (vot)
  12.7.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (vot)
  12.8.Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (vot)
  12.9.Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (vot)
  12.10.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (vot)
  12.11.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare (A8-0401/2018 - Dan Nica) (vot)
  12.12.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (vot)
  12.13.Pachetul privind piața unică (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (vot)
  12.14.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (vot)
  12.15.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A8-0392/2018 - David McAllister) (vot)
  12.16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (vot)
  12.17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (vot)
 13.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 15.Reluarea şedinţei
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 17.Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (dezbatere)
 19.Votare
  19.1.Instituirea Fondului european de apărare (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (vot)
  19.2.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (vot)
  19.3.Acordul de asociere UE-Ucraina (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (vot)
 20.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 21.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 22.Reluarea şedinţei
 23.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (dezbatere)
 24.Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (dezbatere)
 25.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (dezbatere)
 26.Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (dezbatere)
 27.Componenţa comisiilor: a se vedea procesul-verbal
 28.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial (dezbatere)
 29.Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (dezbatere)
 30.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 32.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (916 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4340 kb)
Ultima actualizare: 16 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate